Program 2015

Ladda ned PDF
Ladda ned PDF

Nationell Estetisk Kongress 2015

i samverkan med Skolverket samt
Akademi Sinclair – Uddevalla gymnasieskola
Uddevalla 20-22 mars

Nytta eller Onytta, varför finns det estetiska kurser?

Fredag 20 mars,

11.00-
Registrering – incheckning, Bohusgården Hotell & Konferens, Nordens väg 6, Uddevalla
11.30-
Lunch Ev. Kongresslunch på Bohusgården, Förbeställd, ingår ej i kongresspriset
13.00- 14.45
Kongressens officiella öppnande,
 • Inslag med elever från Akademi Sinclair – Uddevalla gymnasieskola.
 • Sverker Zadig, praktisk information om årets estetkongress.

Under året har det åter diskuterats värdet av estetiska kurser och verksamheter.
Det har också talats om att åter införa ett obligatoriskt estetiskt ämne på gymnasiet.
Viktiga diskussionsområden är också stadieövergångar både till och från gymnasiet, därför är vi glada att välkomna både ”estetlärare” från grundskolan och från de konstnärliga högskolorna.

Vad är det som är så bra med våra kurser och våra ämnen? Är de bra för elevernas egen kulturella och konstnärliga utveckling, eller är de bra för att eleverna blir kreativa, eller för att de blir bättre rustade i andra ämnesområden? Varför finns vi och våra kurser, varför ska eleverna utveckla sitt konstnärliga och kreativa gestaltande och skapande?
Vilket egenvärde finns det i våra uttryck? Nytta och Onytta – Nytta eller Onytta?

               Kulturens betydelse för lärande och hälsa
                   Gunnar Bjursell

15.45- 15.15
Eftermiddagskaffe
15.15- 16.00
Estetiska, konstnärliga ämnen och kultur, behövs de i skolan?
Gymnasie- och Kunskapslyftsminister Aida Hadžialić
16.00
Incheckning på rum
17.00
Italiensk Middagsbuffé
17.30- 18.00
Avfärd med bussar till Uddevalla gymnasieskola, Academi Sinclair
Rundvandring i alla Estetlokalerna, Mingel med snacks
19.30
Föreställning med elever från Akademi Sinclair – Uddevalla gymnasieskola
20.30- 21.00
Återfärd med bussar till Bohusgården

Lördag 21 mars,

09.00- 10.30

Valbara workshops/presentationer/diskussioner

 • Att kunna lyssna med kroppen. Presentation av ny doktorsavhandling inom teaterämnet. Pernilla Ahlstrand
 • Dansteknik 2 och 3, bedömningsfrågor med filmade elever, Ingrid Moschlin m.fl.
 • Ensemble med körsång – kursupplägg, moment och bedömning, diskussion
 • Ensembleundervisning i klassrummet granskas i ny doktorsavhandling i musikpedagogik. Anna Backman Bister
 • Förstelärare eller lektor i estetiska ämnen, diskussion kring vad detta innebär i arbetsuppgifter och uppdrag?
 • Konstarterna och samhället Diskussionsforum, Akademi Sinclair presenterar sitt upplägg med olika samarbeten, erfarenheter och exempel samt bedömning-betyg.
 • Ljudteknik – ris eller ros; hjälp eller stjälp?
  Del I, Thomas Irgard
 • Media i praktiken, Academi Sinclairs mediautbildning presenterar hur de arbetar med hemsidan Sinclairmedia, en tryckt parallell produktion, samt annan exponering
 • Skolledare möter Skolverket, Ylva Eriksson
 • Stadieövergångar grundskola – gymnasium, estetiska kurser (bild, musik, teater)
  Diskussion om förväntningar från grundskolan – önskemål från gymnasiet
10.30- 11.00
Förmiddagskaffe
11.00- 12.30

Valbara workshops/presentationer/diskussioner

 • Dansteknik 2 och 3, bedömningsfrågor med filmade elever, Ingrid Moschlin m.fl.
 • Bild & formgivning – kurs- och bedömningsdiskussioner/Kursplanering
  Grundskola resp Gymnasium – även Slöjdämnen
 • Estetik & Media – kurs- och bedömningsdiskussioner/Kursplanering
 • Musik – kurs- och bedömningsdiskussioner/Kursplanering
  Grundskola resp Gymnasium
 • INSÅ-betyg, Diskussionsforum utifrån inspelade elever – Klas Gerle mfl
 • Teater – kurs- och bedömningsdiskussioner/Kursplanering
  Grundskola resp Gymnasium
 • Ljudteknik – ris eller ros; hjälp eller stjälp?
  Del II, Thomas Irgard
 • Workshop Bild Bildlärarna och konstnärerna Olle Johansson och Rory Botha har workshop i olika material där publiken medverkar
12.00- 13.30
Lunch
13.30- 15.00

Valbara workshops/presentationer/diskussioner

 • Behörighet-Legitimation i ämnen/kurser?
  Diskussion kring hur får vi behörighet till våra egna kurser?
 • Estetisk kommunikation – Diskussionsforum, om upplägg, material och idéer samt bedömning/betygssättning (alla inriktningar)
 • Gemu 1och 2 Presentation av nygjort kursmaterial, övningar, prov och examinationsuppgifter, Akademi Sinclair
 • Gerleborgsskolan. Presentation av skolan, dess konstpedagogik, konstnärliga grundutbildning, kortkurser och kulturverksamhet
 • ”Hållbar utveckling” – till nytta eller onytta för estetiskt lärande inom skola och lärarutbildning? Samt presentation av ny doktorsavhandling om genusproblematik i ensembleämnet. Monica Lindgren, Tarja Karlsson Häikiö, Carina Borgström Källén
 • Med kroppen som utgångspunkt för upplevelse, lärande och reflektion,
  Del 1, Workshop Johanna Österling Brunskog
 • Nätverksmöte, Estetiska programmet vid Gy-särskolor
 • Nätverksmöte, Konstnärliga högskolor
 • Nätverksmöte, för skolor som idag har Spetsutbildningar (alla inriktningar)
 • Nätverksmöte, skolor med ”Särskild inriktning”/Profil (alla inriktningar)
 • Textilhögskolan i Borås. Presentation av utbildningar, förkunskapskrav m.m.
15.00- 15.30
Eftermiddagskaffe
15.30- 17.00

Valbara workshops/presentationer/diskussioner

 • Bedömning i Bild, Tarja Karlsson Häikiö och Camilla Wu, HDK
 • Danskomposition som verktyg – Hur danskomposition kan hjälpa en i det dagliga arbetet, även med genusperspektiv för ögonen. Torbjörn Stenberg, Balettakademin
 • Fun with Rory- en happening med live musik och live måleri där allt kan hända!
  Musikgruppen Fun och konstnären Rory Botha
 •  “Gamer’ kontra spelutvecklare” Dataspelsutveckling, Högskolan i Skövde
 • Gymnasiearbetet Diskussionsforum – kurs- och bedömningsdiskussioner/Kursplanering
 • Historia 2b Kultur Diskussionsforum, möjligheter till integrering och upplägg
 • Med kroppen som utgångspunkt för upplevelse, lärande och reflektion,
  Del 2, Föreläsning Johanna Österling Brunskog
 • Stadieövergångar gymnasiet – konstnärliga högskolor. Förväntningar – önskemål.
 • ”Säg vad jag ska göra för att få A?” Risker och möjligheter med målstyrning och bedömning – Olle Zandén
19.00- 24.00
Festmiddag med dans på Bohusgården

Söndag 22 mars,

09.00
Om Nytta och Onytta
Øivind Varkøy
10.30
Förmiddagskaffe
11.00
Ylva Eriksson, Undervisningsråd med ansvar för Estetiska programmet, Skolverket.
Nyheter för gymnasieskolan och estetiska programmet.

Sammanfattning av årets kongress, gemensamma frågor kring behörigheter till ”våra egna estetkurser”, sökbilden till estetiska programmet idag och de närmaste åren, samt ytterligare frågor från fredagens och lördagens diskussionspass.

Kongressens avslutande

12.30- 14.00
Lunch Kongresslunch på Bohusgården, eller Grab-and-go, Förbeställda alternativ.

Akademi Sinclair – Uddevalla gymnasieskola;
visar under hela kongressen diverse elevarbeten
mediautbildningen livesänder under kongressen

I samarbete med

Skolverket
01-uddevalla02-bohusgaarden03-sinclair04-uddgym05-textilhoegskolan06-skoevde

Rulla till toppen