Program 2014

 

Ladda ned PDF
Ladda ned PDF

Nationell Estetisk Kongress 2014
i samverkan med Skolverket samt
Konstnärliga fakulteten vid Uppsala universitet
Uppsala kommun, Bolandgymnasiet och GUC

Uppsala 21-23 mars
Hur bedöms Estetiska värden?

Fredag 21 mars
11.00-
Registrering, UKK Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala Torg 1, Uppsala
13.00-15.00

Kongressens officiella öppnande, Sal B, UKK

 • Inslag med elever från Bolandgymnasiet
 • Sverker Zadig, praktisk information om årets estetkongress.

Under året har det presenterats ytterligare forskningsresultat som understryker betydelsen av såväl kreativ som annan utveckling av kunskap genom att arbeta med estetiska områden. Till och med näringslivet, genom bl.a. finansmannen Robert Weil-vd Proventus, påpekar att ”Humaniora och Estetiska ämnen är inte tillräckligt prioriterade i den svenska skolan” (DN-debatt 31/8).
De estetiska ämnenas värde i skolan är centralt för årets kongress. Vad visar forskningen, hur resonerar politikerna kring de estetiska ämnenas värde för ungdomars utveckling.

Ylva Eriksson, Undervisningsråd, Skolverket för bl.a. Estetiska Programmet

Estetiken och livet
Daniel Sandström, Kulturchef SvD

15.00-15.30
Eftermiddagskaffe
15.30-17.00
Vilket värde har de estetiska ämnena i gymnasieskolan?
Peter Österberg, PhD, Kreativitetsforskare
Marie Forsberg, Lärarnas Riksförbund
Jonas Nilsson, Lärarförbundet
Gustav Fridolin, Miljöpartiet, riksdagsman
Mohamad Hassan, Folkpartiet, kommunalråd Uppsala
Michael Svensson, Moderaterna, riksdagsman
Diskussionsledare, Mattias Holmberg, ordf Sveriges elevkårer
17.00-18.45
Middag serveras mellan 17.00 och 18.45 – här finns möjlighet
att först checka in på hotell och återkomma för middag innan föreställningen
 • UKK plan 2           
19.00

”Sannas sanna jag” teaterföreställning med Bolandgymnasiets teatertvåor

 • Sal B, UKK
Lördag 22 mars, Bolandgymnasiet, Björkgatan 26 c
08.30
Förlags-/materialutställningarna öppna
09.00-10.30

Valbara workshops/presentationer/diskussioner

 • Berätteri & Fabulering, Dan Bratt
 • Digitala verktyg i musikundervisningen, Mattias Jagell
 • Gymnasiesärskolans estetiska program, praktiska exempel på utvecklande arbetssätt med musik – Martin Svensson
 • iBooks author, Peter Oscarsson, GUC
 • Konstarterna och samhället, kursdiskussion kring planering och bedömning
 • Mim för dans och teaterlärare, Rickard Hasslinger
 • Modern/nutida dans, Maud Karlsson
 • Prylf som metod för att nå mål i bedömningsmatris, Manuel Ahlqvist
 • Samspel med heterogena grupper, ensemblepedagogik, Stefan Löfvenius
 • Skolledare möter Skolverket, Ylva Eriksson
 • Visning GUC:s Film-, Tv- och Ljudstudios
10.30-11.00
Kaffe/ Förlags-/materialutställningarna öppna
11.00-12.30

Valbara workshops/presentationer/diskussioner

 • Användande av iPads i grundläggande undervisning, Tony Melander, GUC
 • Bror Hjorts hus, guidad visning kl 11.00-12.00
 • Dans – kurs- och bedömningsdiskussioner/Kursplanering
 • Bild & formgivning – kurs- och bedömningsdiskussioner/Kursplanering
 • Estetik & Media – kurs- och bedömningsdiskussioner/Kursplanering
 • Musik – kurs- och bedömningsdiskussioner/Kursplanering
 • Teater – kurs- och bedömningsdiskussioner/Kursplanering
 • Gymnasiearbetet – kurs- och bedömningsdiskussioner/Kursplanering
12.00-13.30
Lunch, Matsalen Bolandgymnasiet, lunchen kan gärna intas under fortsatta diskussioner kring kurs- och bedömningsfrågor
Förlags-/materialutställningarna öppna
13.30-15.00

Valbara workshops/presentationer/diskussioner

 • ArtRage och Composit, Jan Burman, GUC
 • Behörighet-Legitimation i ämnen/kurser på estetiska programmet?
  Hur får vi behörighet till våra egna kurser? Med Anna Jändel Holst från LR
  och  Jonas Nilsson från Lärarförbundet
 • Dans, bedömningsfrågor med Ingrid Redbark Wallander
 • Estetisk kommunikation, diskussion om upplägg och bedömning (alla inriktningar)
 • Queer, genus och norm i pedagogiska rum. Genusperspektiv i skapande/ konstnärlig process (alla inriktningar), Ida Kriisa, Helena Kindlund,
 • Framtidens gryning – unga tonsättarelever komponerar för unga musikelever, Gotlands tonsättarskola. Seminarium
 • Nätverksmöte, skolor med Särskild inriktning/Profil (alla inriktningar)
 • Nätverksmöte, Estetiska programmet vid Gy-särskolor
 • Nätverksmöte, Konstnärliga högskolor
 • Nätverksmöte, för skolor som idag har Spetsutbildningar (alla inriktningar)
 • Prylf som metod för att nå mål i bedömningsmatris, Manuel Ahlqvist
 • Stadsvandring, centrala Uppsala och universitetet
 • TV-Workshop, Johan Segerstedt, GUC
15.00-15.30
Kaffe/ Förlags-/materialutställningarna öppna
15.30-17.00

Valbara workshops/presentationer/diskussioner

 • Bedömningsstöd i musik – användbart även på gymnasiet, Susanna Leijonhufvud
 • Dans, bedömningsfrågor med Ingrid Redbark Wallander
 • Kompositionsundervisning i helklass, Gotlands tonsättarskola. Workshop
 • Regi – mer än bara (ännu) en teaterkurs? Anders Bäckström
 • Sketchup, Jan Burman, GUC
 • TV-Workshop, Johan Segerstedt, GUC
 • Vad säger din kroppshållning? Mimaren Rickard Hasslinger
 • Visuell Bildkommunikation, Bo Bergström
19.00-24.00
Festmiddag på UKK, Uppsala Konsert och Kongress, dans
Söndag 23 mars
09.00
Sal B, UKK, Vaksala Torg 1

Estetiken och kreativiteten
Stimulerar arbetet med estetiska/konstnärliga uttryck kreativiteten?

Peter Österberg

10.00-10.30
Förmiddagskaffe
10.30
Sal B, UKK, Vaksala Torg 1Ylva Eriksson, Undervisningsråd med ansvar för Estetiska programmet, Skolverket.
Gymnasiearbetet, övriga nyheter för gymnasieskolan eller estetiska programmet.Kongressens avslutande
Sammanfattning av årets kongress, gemensamma frågor kring behörigheter till ”våra egna estetkurser”, förstelärare-lektorstjänster på estetiska program, sökbilden till estetiska programmet idag och de närmaste åren, samt ytterligare frågor från lördagens diskussionspass.
12.30-14.00
Lunch Kongresslunch på UKK, eller Grab-and-go, Förbeställda alternativ

I sammarbete med

Skolverket

Uppsala Kommun

Uppsala Konsertkongress

fnurk

Bolandgymnasiet Uppsala
Bolandgymnasiet Uppsala

Nationell Estetisk Kongress

Rulla till toppen