Program 2018

Ladda ned PDF
Ladda ned PDF

Nationell Estetisk Kongress 2018
i samverkan med Halmstad kommun och Sturegymnasiet

Halmstad 13 – 15 april

Estetiska uttryck, en rättighet för alla!

 • Gymnasieutredningen kom under slutet av hösten 2016, Estetkongressen 2017 i Malmö skickade ett remissvar som legat uppe på hemsidan.
 • Hösten 2017 lämnade regeringen en remisspromemoria om bl.a. återinförandet av ett obligatoriskt estetiskt ämne Estetiska uttryck på gymnasiet. Åter besvarat av NEK. Estetiska programmets elever föreslås få någon förstärkning av karaktärsämnen istället för det nya obligatoriska ämnet Estetiska uttryck. Kongressen diskuterar genomförandet.
 • Kongressens fokus är också hur vi med Estetiska verktyg möter de stora grupper av nyanlända ungdomar och andra med behov av stöd såsom funktionsvariationer, i bl.a. introduktion och språkinlärning.
  Även om dessa kanske inte i första hand går på Estetiska programmet tror vi att det ofta är och blir estetlärare som kan hjälpa att också överbrygga annan kommunikation.
 • Viktigast under kongressen är mötena, med gamla och nya vänner, möten i samtal och möten i upplevelser som inspirerar oss att skapa ännu fler estetiska upplevelser.

Fredag 13 april

11.00- Registrering – incheckning, Sturegymnasiet, Engelbrektsgatan 36 i Halmstad
Kafeterian öppen – fika, smörgåsar etc. för billig peng

13.00 Kongressens officiella öppnande, Bergmansalen/Mediteket
Välkomsthälsning, Håkan Björklund, ordf. Utbildnings-/arbetsmarknadsnämnden

 • Inslag med elever från Sturegymnasiet
 • Sverker Zadig, praktisk information om årets estetkongress
 • Framtidens gymnasieskola – kompetenser för det 21:a århundradet
  Erik Nilsson, Utbildningsdepartementet
 • Estetiska uttryck på väg – Skolverket informerar

15.00 Eftermiddagskaffe

15.30-17.00 Valbara workshops/presentationer/diskussioner

 • Arrangering / orkestrering – hands-on! Workshopen demonstrerar en metod att studera arrangering genom att bryta ner uppgiften i flera enkla steg. Vi börjar med ett pianostycke, planerar melodi-instrument, komp och bas och landar i ett arrangemang för orkester. Henrik Strindberg, Gotlands tonsättarskola
 • Att förhålla sig till ett samhälle i utveckling. Gunilla Edemo föreläser om normkreativet och estetik – INSTÄLLT
 • Dans och teater för en barnpublik. Utifrån rätten till att fritt uttrycka sig får du i denna workshop pröva vårt poetiska uttryck där teater och dans med utgångspunkt i sagan blir ett eget nytt språk
 • Digitala verktyg i musikundervisning – Rickard Carlsson
 • Drömmen om det goda, Marie Boris-Möller, Anne Marie Brodén och Ewa Hilldén
 • Estetisk kommunikation – Diskussionsforum
 • Kameran som verktyg 1. Hur man kan jobba med film, bild och bildberättande inom alla inriktningar på Estetiska programmet. Bildkunnighet. (Riktar sig till alla lärare inom estetiska programmet förutom filmlärare)
 • Kameran som verktyg 2. Hur man kan jobba med film, bild och bildberättande med språkintroduktion. (Riktar sig främst till film- och fotolärare)
 • Konstarterna och samhället, Diskussionsforum
 • Naturpysslor – en workshop där vi skapar konst i det lilla formatet Handledare: konstnär Kristina Digman och bildlärare Kerstin Söderholm
 • Skolledare möter Skolverket

18.30- Kvällsmiddag
23.00 Föreställning som övergår i Estet-pub, spontandans

Lördag 14 april

 • ”All tid” – Konstutställning (Gymnasiearbete) av Åk 3-eleverna på Bild och formgivning kring temat ”All tid”, Sturegymnasiet. Pågår hela kongressen

08.30- Dramalogen – Den inkluderande staden
Margareta Ek, Peter E Bengtsson, Bergmansalen/Mediteket

09.30 Förmiddagskaffe

10.00-11.30 Valbara workshops/presentationer/diskussioner

 • Att arbeta kreativt med ljud i grupp. Konkreta uppslag på hur man på olika sätt kan arbeta med ljud och lyssnande i gruppundervisning; fältinspelningar, soundscape, ljudexkursioner och lyssningsövningar. Erik Peters, Gotlands tonsättarskola
 • Bambam Frost, detta är en dansworkshop där även ickedansare kan delta och där improvisation utifrån ett normbrytande och undersökande perspektiv är att vänta
 • Digitala verktyg i musikundervisning – Rickard Carlsson
 • Ensemble med körsång – diskussion
 • Från knapp till karaktär. I en praktisk workshop får du själv ”prova på” tekniken/metoden att skapa en scenisk karaktär utifrån en knapp
 • Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? Cecilia Parsberg presenterar sin avhandling och sitt forskningsprojekt i fri konst
 • Körsång i språkinlärning, Eva Bornemark
 • ”Lååååångsam konst” Ett kreativt samarbete mellan bild, musik och rörelse. Inga förkunskaper krävs. Handledare: bildlärare Kerstin Söderholm, musiklärare Annika Davidsson
 • Nätverksmöte, Estetiska kurser vid Gymnasiesärskolor-Skolverket
 • Nätverksmöte, för skolor som idag har någon Estetisk Särskild variant
 • Nätverksmöte, för skolor som idag har Spetsutbildningar
 • Se hela bilden av dyslexi, medstyrkor! – Hitta dina sätt! Susanna Cederquist

11.30 Lunch

13.00-14.30 Valbara workshops/presentationer/diskussioner

 • Den dansande vägen till Sverige. En personlig föreläsning av och med Nathalie Ruiz
 • ”EVTS – Estill Voice Training System, genrefri sångteknik” – En introduktion av metoden och dess olika kvaliteter. Jenny Grönroos
 • Forumteater och likabehandling. Vi delger vårt arbete med likabehandling genom forumteater som är ett sätt att hitta alternativa lösningar på problem som kan uppstå i kontakten mellan människor
 • Hur skapar vi undervisning med VIDD? Kopplingen mellan estetiska ämnen och funktionsnedsättning/variationer. Susanna Cederquist och Håkan Sand
 • Kameran som verktyg 1. Hur man kan jobba med film, bild och bildberättande inom alla inriktningar på Estetiska programmet. Bildkunnighet. (Riktar sig till alla Es-lärare, förutom filmlärare). Med Akademi Valand, Klara Björk m.fl.
 • Kameran som verktyg 2. Hur man kan jobba med film, bild och bildberättande med språkintroduktion. (främst för film- och fotolärare). Med Akademi Valand, Kalle Boman m.fl.
 • Multikonstnär och kreativt entreprenörskap, Margareta Ek, Peter E Bengtsson
 • Rytmik på gymnasiet, Annika Davidsson
 • Soundtrap – ljudskapande över små och stora gränser
 • The PhotoGallery – Fotokonst/utställning. Transport tillsammans med Sture-gymnasiets fotolärare Agneta Lundberg till galleriet vid Slottsmöllans gamla industriområde
 • Tidningsgubbar – skapa fantasifigurer och kul snubbar av tidningspapper, tejp och färg Handledare: konstnär Magnus Sjöbleke och bildlärare Kerstin Söderholm

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00-16.30 Valbara workshops/presentationer/diskussioner

 • Dröm med fötterna med rörelsen, rummet och rytmen som partners. Den inspirerande dansvärld som multikonstnären Nathalie Ruiz erbjuder
 • Drömmen om det goda, Marie Boris-Möller, Anne Marie Brodén och Ewa Hilldén
 • El Art 2.0. ett 2 årigt EU-projekt om entreprenöriellt lärande för konststuderande och artister. Lena Ansner, Malin Brandqvist och Emma Denward
 • Estetik och språkinlärning. Genom olika gestaltningsövningar berättar, visar vi hur drama och dans/rörelse kan vara ett sätt att öka språkinlärning hos elever på språkintroduktion
 • Gymnasiearbetet Diskussionsforum
 • Kameran som verktyg 1. Hur man kan jobba med film, bild och bildberättande inom alla inriktningar på Estetiska programmet. Bildkunnighet. (Riktar sig till alla lärare inom estetiska programmet förutom filmlärare)
 • KÖRsång – Vi sjunger oss igenom användbart material. Karin Andersson, sångpedagog och sångerska leder oss igenom upptäckaräventyret
 • Nyfiken på LÄNK? LÄNK – presentation av projektet som ger bl.a. gymnasieungdomar och teaterpedagoger möjlighet att arbeta med nyskrivna pjäser av professionella dramatiker. Teaterelever spelar upp sitt bidrag till årets LÄNK
 • Nätverksmöte, Estetik och media
 • Processen – resultatfritt men meningsfullt. Vad har processen för värde i den kreativa utvecklingen? Charlotte Libäck (Dramapedagog), Johan Ahlström (Konstnär och arkitekt) och Hanna Hallen (konstnär, illustratör och omställare) håller i härligheterna
 • Soundtrap, praktisk workshop
 • Teckna kroki efter nakenmodell Handledare: bildlärare Siv Laurell

18.00-24.00 Festmiddag på Heagårds skafferi (busstransporter t-o- r, avgång 18.00)
Under samling, välkomstdrink och senare dans, elevframträdanden och elevband från
Sturegymnasiet Es-Musik

Söndag 15 april

09.00 Sturegymnasiet presenterar en version av Estetiska uttryck visuellt
Bergmansalen/Mediteket

Estetiska uttryck – nytt ämne
Vad vet vi om detta nya ämne nu –
hur ska kurserna genomföras och bedömas?
Inriktningsvisa diskussioner

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Revidering av estetiska programmet – vilka förändringar önskar vi?

Blir det en Förstärkningsresurs på estetiska programmet i
stället för det obligatoriska ämnet Estetiska uttryck?
Inriktningsvisa diskussioner

12.00 Återsamling och sammanfattning av årets kongress
Inslag med elever från Sturegymnasiet

13.30 Kongressens avslutande (ev. förbeställd Take away-lunch/baguette)

Nationell Estetisk Kongress förbehåller sig rätten till förändringar i programmet.

Rulla till toppen