Program 2017

Ladda ned PDF
Ladda ned PDF

Nationell Estetisk Kongress 2017 i samverkan med Malmö stad, Malmö latinskola samt Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet och Malmö högskola K3, Konst, kultur och kommunikation.

Malmö 31 mars – 2 april

Estetiskta uttryck för en hållbar värld!

 • Gymnasieutredningen, vars huvudsekreterare vi mötte under Estetkongress-2016, är presenterad och har varit ute på remiss. Hur går några av riksdagspolitikernas tankar och idéer om Estetiska ämnen och kurser på gymnasiet.
 • Vilken betydelse tycker de att vi har för ungdomarnas utveckling under gymnasietiden? Vi som arbetar med estetiska ämnen och kurser, vilken roll har vi, för konst och kultur?
 • Kongressens fokus är ”Estetiska uttryck för en hållbar värld” sett bland annat ur perspektiv kring hur de Estetiska ämnena kan stärka utveckling och miljöhänsyn.
 • Viktigast under kongressen är mötena, med gamla och nya vänner, möten i samtal och möten i upplevelser som inspirerar oss att skapa ännu fler estetiska upplevelser.

Fredag 31 mars,

11.00- Registrering – incheckning, Malmö latinskola, Drottninggatan 22
13.00  Kongressens officiella öppnande, gamla aulan,

 • Inslag med elever från Malmö latinskola
 • Sverker Zadig, praktisk information om årets estetkongress.

Betydelsen av Pisa
Margareta Serder, FoU-Kommunförbundet Skåne

14.30  Eftermiddagskaffe #D-Matsalen

15.00 Politikerpanel

Caroline Helmersson Olsson – Socialdemokraterna; Niclas Malmberg – Miljöpartiet;
Per Lodenius – Centerpartiet; Christer Nylander – Liberalerna;
Michael Svensson – Moderaterna;
Moderator: Emil Gustavsson – Sveriges elevkårer

16.00- Uttryck för engagemang!
17.00  Sophie Nordström, Naturskyddsföreningen

18.30- Middagsbuffé och Krogshow som övergår i Estet-pub
23.00  #D-Matsalen

Lördag 1 april,

08.30-10.00 Valbara workshops/presentationer/diskussioner

 • Teaterproduktion i gymnasiesärskolan, Lena Fogelberg, #D01-010
 • Bild & formgivning – kurs- och bedömningsdiskussioner, #A03-044
 • Digitalt skapande för musikelever, Diskussionsforum, #D03-038
 • Ensembleundervisning – kreativitet – samarbete, Annette Mars, #D04-019
 • Estetisk kommunikation – Diskussionsforum#D04-018
 • Estetik & Media – kurs- och bedömningsdiskussioner, #A02-047
 • Ett återfört estetiskt obligatoriskt ämne, hur blir det? #A-Gamla aulan
 • Konstarterna och samhället, Diskussionsforum#A01-050
 • Drömmen om det goda, Marie Boris-Möller, #A01-068
 • Pedagogiska strategier i samtidskonsten, Hans Carlsson, #A03-042
 • Skolledare möter Skolverket, #A02-005
 • Utvecklingsarbetet av Gemu 1 på Malmö latinskola; Peter Hernqvist, #D04-020

10.00  Förmiddagskaffe, #D-Matsalen

10.30-12.00  Valbara workshops/presentationer/diskussioner

 • Alla vet vad körsång är och vad körledaren gör – men vad gör körledaren och
  hur gör körledaren? Pia Bygdéus, #D04-019
 • Design och visuell kommunikation på K3, Malmö högskola, #A03-042
 • Ensemble med körsång – diskussion, #D04-018
 • Estetiska lärprocesser, Håkan Magnusson, #A-Gamla aulan
 • Förstelärare eller lektor i estetiska ämnen, diskussion, #A02-050
 • INSÅ, Musik – kurs- och bedömningsdiskussioner#D03-038
 • Kollegiala samtal kring bedömning i dans, Ninnie Andersson, #B01-042
 • Kreativitetens micro-ögonblick, Anna Houmann, #A02-045
 • Drömmen om det goda, Marie Boris-Möller, A01-068
 • Musikteori – GEMU-diskussionsforum, #D04-020
 • Nätverksmöte, Estetiska kurser vid Gymnasiesärskolor#D04-012
  Gunilla Rooke, undervisningsråd Skolverket
 • Teaterhögskolan, presentation av teaterhögskolan, Carina Ehrenholm, #A02-017
 • Textiltryck som konstform, workshop, Dyveke Zadig, A03-044
 • Varför film? Klara Grunning, #A01-050

12.00  Lunch, #D-Matsalen

13.30-15.00 Valbara workshops/presentationer/diskussioner

 • Att arbeta med tonåringar och genus – Hur möter vi fördomar, normer och en hel generation genusexperter? Björn Svensson, #A-Gamla aulan
 • Begreppsutveckling i praktiken, Pernilla Ahlstrand, Carl Michael Karlsson, #A01-050
 • Complete Vocal Technique – en sångmetod i tiden, Alexandra Hamnede och Madelen Veldre, #D04-018
 • Dans-kurs- och bedömningsdiskussioner, #A02-005
 • Devising ”Ett sätt att börja om”, Håkan Magnusson, #A01-068
 • Från Annonsbyrå till Brand Experience; Sune Larsson, Mats Nilsson, #A02-047
 • Konstens betydelse i skolan och demokratin! Madeleine Hjort, #A02-017
 • Musiklärares multimodala kommunikation som formativ bedömning, Annika Falthin, #D04-020
 • Nätverksmöte, för skolor som idag har Spetsutbildningar #D04-019
 • Nätverksmöte, för skolor som idag har Särskild variant#D04-012
 • Teater – Betyg och bedömning, scenisk gestaltning och sceniskt karaktärsarbete, workshop-diskussion, Anna Arwidson och Jonas Oscarsson, #D01-010
 • Tecknade serier – ett språk som alla kan lära sig, Gunnar Krantz, #Samling i eller strax utanför Entrén kl. 13:15
 • ”Öppna sinnen – det händer med händer” Konstutställning av elever från Valdemarsro gymnasium#Samling, för avfärd, i entrén kl. 13;15!

15.00  Eftermiddagskaffe

15.30- 17.00 Valbara workshops/presentationer/diskussioner

 • Att bygga kostym och kropp för ett förlopp – workshop, Håkan Magnusson (Denna workshop varar 15:30-17:30, #D-Matsalen, för alla att se vid passage ut)
 • Att utveckla undervisningen för ökat lärande – Fungerar samma metod i naturvetenskap och i estetiska ämnen? Hur kan ämnesfälten inspirera varandra?  VIS – Vetenskap I Skolan, #D04-019
 • Att vara sig själv i ett könsdysforiskt samhälle – inspirationsföreläsning och workshop, Chris Schenlaer, #D01-010
 • Coaching för motivation, Lars Andersson, #A-Gamla aulan
 • Gymnasiearbetet Diskussionsforum, #D04-020
 • Konst, estetik och designprocess som redskap i lärande för hållbar utveckling, Lena Ansner, Sofia Gustafsson, #A03-042
 • Kroppen i rummet och rummet i kroppen – Feldenkrais®metoden för scenkonstnärer, Lena Fogelberg, #B01-042
 • Nätverksmöte, Estetik och media, #A02-047
 • Reflektion i dans, med praktiska exempel, Ninnie Andersson-Sandra Rääf, #B01-040
 • Stadieövergångar gymnasiet – Estetiska lärarutbildningar och konstnärliga högskolor, Förväntningar – önskemål, #D04-018

19.00-24.00 Malmö Stad bjuder in till Festmiddag på Malmö Rådhus

Under samling, välkomstdrink och senare dans elevframträdanden och elevband från
Malmö latinskola Es-Musik

Söndag 2 april, #D-Nya aulan/Stora teatern

09.00

Ett lärarbarns fria tankar om skola, lärande
och bildningsideal
Johan Wester

10.30  Förmiddagskaffe

11.00

Framtidsspaning baklänges:
2050: så fick vi en hållbar värld
Catarina Rolfsdotter

Sammanfattning av årets kongress
Inslag med elever från Malmö latinskola

12.30  Kongressens avslutande

Rulla till toppen