Program 2016

Ladda ned PDF
Ladda ned PDF
Nationell Estetisk Kongress 2016
i samverkan med Skolverket,
Regeringskansliet-Gymnasieutredningen
Norrköping kommun
De Geergymnasiet och Musik och Filmgymnasiet
Norrköping 8-10 april
Tillsammans, kanske blir vi ännu bättre tillsammans
 • Dagen före kongressen 2015 tillsatte statsrådet Aida Hadžialić en Gymnasieutredning som bl.a. ska ”analysera och föreslå hur alla nationella program i gymnasieskolan kan innefatta ett estetiskt ämne”. Notera att det står ”hur” – inte ”om”. Nu får vi under vårens estetkongress möta Gymnasie-utredningen och bidra med våra erfarenheter och synpunkter på hur vi som arbetar med de estetiska uttrycken tycker ett obligatoriskt estetiskt ämne på gymnasiet bör se ut.
 • Kongressens fokus är annars ”Tillsammans”! På olika sätt kan vi stärka och komplettera varandra, kollegialt lärande, learning study, kompanjonlärare och andra idéer, som vi hoppas ska inspirera till ytterligare möjligheter för oss alla.
 • Viktigast i kongressen är ändå mötet, gamla och nya vänner, möten i samtal och möten i upplevelser som inspirerar oss att skapa ännu fler estetiska upplevelser.

Fredag 8 april,

11.00- Registrering – incheckning, De Geergymnasiet, Nygatan 68, Norrköping
13.00 Kongressens officiella öppnande,
 • ”Estetiska krumsprång med elever från De Geergymnasiet”
 • Sverker Zadig, praktisk information om årets estetkongress.
         Kunskapssyn, kunskapsbegrepp?
         Ingrid Carlgren, professor i pedagogik vid Stockholms universitet
14.45 – Eftermiddagskaffe
15.15 Gymnasieutredningen – uppdrag och pågående arbete
         Torun Rudin, Huvudsekreterare i utredningen
15.45 Utforskande nyfikenhet och lustfyllda lektioner
         – med entreprenöriellt lärande Ing-Marie Janzon
17.00- Incheckning på hotell, ät före eller efter incheckning
19.15 Middagsbuffé, De Geergymnasiets restaurangskola, Västgötegatan 11
19.30 Cnema, Kungsgatan 56,
         Presentation av Film & Musikgymnasiet
         Filmproduktion som gymnasiearbete
         därefter ”Estetkongress-pub” på Scandic hotell, Slottsgatan 99

Lördag 9 april,

09.00-10.30 Valbara workshops/presentationer/diskussioner
 • Diskussion med Gymnasieutredningen om ett obligatoriskt estetiskt ämne i gymnasieskolan
 • Ensembleundervisning – bedömning, granskas i ny doktorsavhandling i musikpedagogik. Karl Asp
 • Estetik & Media – kurs- och bedömningsdiskussioner/Kursplanering
 • Estetisk kommunikation – Diskussionsforum, om upplägg, material och idéer samt bedömning/betygssättning (alla inriktningar)
 • Konstarterna och samhället, Diskussionsforum, Vi presenterar egna upplägg för varandra och diskuterar möjligheter till samverkan med andra ämnen/lärare etc.
 • Kreativ fotoretusch – En praktiskt och lekfull workshop för dig med ingen eller liten erfarenhet av Photoshop. Samuel Carlsson, Film & Musikgymnasiet
 • Lyssna på Mig – om konsten att beröra sina åhörare, Ing-Marie Janzon
 • Percussion Town – Skivbolag som pedagogiskt verktyg, Elisabeth Bureus
 • Scorx lyfter din kör! Med den interaktiva spelaren kan dina elever öva körstämmor själva vid sin dator, platta eller mobil. Lillemor Bodin Carlson
 • Skrivarworkshop En inspirationsworkshop i kreativt skrivande Maria Fagerberg, rektor för Film & Musikgymnasiet och verksam författare
 • Skolledare möter Skolverket
10.30     Förmiddagskaffe
11.00-12.30 Valbara workshops/presentationer/diskussioner
 • Bild & formgivning – kurs- och bedömningsdiskussioner/Kursplanering
 • Dansteknik – kurs- och bedömningsdiskussioner/Kursplanering
 • Diskussion med Gymnasieutredningen om ett obligatoriskt estetiskt ämne i gymnasieskolan
 • Ensemble med körsång – kursupplägg, moment och bedömning, diskussion
 • Fysisk teater -hur jag gör för att förtydliga och åskådliggöra begreppen Rum-tid-kraft. Ingbritt Wiklander Swanö, De Geergymnasiet
 • Förstelärare eller lektor i estetiska ämnen, diskussion kring vad detta innebär i arbetsuppgifter och uppdrag?
 • Musik – kurs- och bedömningsdiskussioner/Kursplanering
 • Lyssna på mig – om konsten att beröra sina åhörare Ing-Marie Janzon
 • Podpoesiremixworkshop Magnus William-Olsson, Magnus Lange
 • Samarbete skapar sammanhang – presentation av ett ämnesöverskridande projekt mellan historia 1b och estetisk kommunikation. Mia Steen, Ulf Alsterlund
 • Studiebesök/Visning – Arbetets museum
 • Studiebesök/Visning – Visualiseringscenter
 • Teater – kurs- och bedömningsdiskussioner/Kursplanering
 • Workshop Bild Krokiteckning, De Geergymnasiets bildinriktning
12.30 Lunch
13.30-15.00 Valbara workshops/presentationer/diskussioner
 • Dansgestaltning/-improvisation – kurs- och bedömningsdiskussioner
 • Diskussion med Gymnasieutredningen om ett obligatoriskt estetiskt ämne i gymnasieskolan
 • Kompositionsundervisning i helklass, Workshop, Mattias Svensson Sandell, Gotlands Tonsättarskola
 • Musikpedagogik som ett kunskapsäventyr, elev- och lärarerfarenhet som begrepp för musikalisk kunskap, lärande och undervisning. Johan Nyberg
 • Nätverksmöte, Estetiska programmet vid Gy-särskolor, Carina Lodestrand, Undervisningsråd vid Skolverket med ansvar för Gy-särskolorna
 • Nätverksmöte, för skolor som idag har Spetsutbildningar (alla inriktningar) tillsammans med Konstnärliga högskolor och motsvarande lärarutbildningar vid Högskolor inom det estetiska området
 • Nätverksmöte, för skolor som idag har Särskild variant (alla inriktningar)
 • Queer, genus och norm i pedagogiska rum. Genusperspektiv i skapande/konstnärlig process (alla inriktningar), Ida Kriisa
 • Skapande kör för alla åldrar – med musiken i centrum och leken som form Ing-Marie Janzon
 • Ögonblick i klassrummet – interaktion och samtal om elevers fotografier på gymnasiet. Ola Lindholm presenterar sin licentiatuppsats som förutom bild- och fototeori handlar om beskärning av elevens fotografi
15.00 Eftermiddagskaffe
15.30-17.00 Valbara workshops/presentationer/diskussioner
 • Att arbeta kreativt med ljud i grupp, presentation/workshop, Erik Peters, Gotlands Tonsättarskola
 • Dramaworkshop av och med elever: Låt eleverna leda, inta ett elevperspektiv och prova på att improvisera! Ledare: Elever från Scen och artist, åk 3, Film & Musikgymnasiet
 • Gymnasiearbetet Diskussionsforum – vad är konstnärligt arbete?
 • Historia 2b Kultur Diskussionsforum, möjligheter till samarbeten mellan historielärare och estetlärare integrering och upplägg
 • Integrering och samverkan mellan musikämnena, kring praktisk integrering och samverkan mellan musikämnena, David Richardsson och Lasse Petersson, Film & Musikgymnasiet
 • Introduktionsprogram med estetupplägg, Samtal kring hur introduktions-program kan planeras och genomföras i nära samverkan med estetiska programmet. Maria Fagerberg, rektor för Film & Musikgymnasiet
 • Scorx lyfter din kör! Med den interaktiva spelaren kan dina elever öva körstämmor själva vid sin dator, platta eller mobil. Lillemor Bodin Carlson
 • Stadieövergångar gymnasiet – Estetiska lärarutbildningar och konstnärliga högskolor. Förväntningar – önskemål
19.00-24.00 Festmiddag, Värmekyrkan, Källvindsgatan 1
         Förband: Elever från Särgymnasiet, Norrköping, estetisk inriktning
         Dans till Live-orkester

Söndag 10 april,

09.00 Learning study
         Ference Marton, professor emeriti, Göteborgs universitet
10.30  Förmiddagskaffe
11.00 Konstnärligt ledarskap – ett ledarskap tillsammans
         Hans Lundgren, fd Director Musices vid Linköpings universitet
         Skolverket,
         Nyheter för gymnasieskolan och estetiska programmet
Sammanfattning av årets kongress, gemensamma frågor kring våra möjligheter att hjälpas åt, i gemensamma eller i varandras kurser och arbetsuppgifter.
         ”Estetiska krumsprång med elever från De Geergymnasiet”
12.30 Kongressens avslutande
Rulla till toppen