Nationell Estetisk Kongress 2015

Uddevalla 20-22 mars

Varmt välkomna till vårens estetkongress!

Vi väntade och väntade, på besked från de politiker vi önskade möta i en paneldiskussion, och plötsligt blev det helt otänkbart att få dessa till kongressen – samma helg som nyvalet planerades – och vi fick lägga ned den idén. Nu har vi lyckats få Gymnasie- och Kunskapslyftsminister Aida Hadžialić att under fredagseftermiddagen möta oss i kongressen. Det blir intressant att få höra hennes syn på de Estetiska ämnenas roll och betydelse i skolan, både i grundskola och gymnasium. I vidare perspektiv hela kulturlivets betydelse i samhället. Vi gör också besök på Uddevalla Gymnasieskolas Akademi Sinclair och deras estetlokaler där vi även får ta del av några föreställningar.

Vid Estetkongressen i Uppsala 2014 deltog även musiklärare från grundskolan och vi välkomnar nu grundskolelärare inom alla våra estetiska områden, bild (och där inbegrips också slöjdämnena), musik och i förekommande fall teater och dans. Många av kongressens punkter är generella oavsett stadium, vissa specifika ämnes- och kursdiskussioner erbjuds parallellt oavsett stadium och slutligen ges även fokus på stadieövergången från grundskola till gymnasium. Vad förväntas från respektive nivå, av bemötande, förberedande kontakt och vilka kunskaper och färdigheter är möjliga att ”leverera” och vilka önskar mottagande gymnasier att man har med sig? På motsvarande sätt fortsätter vi att möta de konstnärliga högskolorna i liknande diskussioner, vilka förmågor och kunskaper önskar högskolan att studenterna har med sig från våra utbildningar. Och hur kan vi utveckla samarbete ytterligare och förbereda för högre studier.

Viktigast inslag på Estetkongresserna är att knyta och upprätthålla kontakter med utbildningar och kolleger som har liknande (eller andra) förhållanden och förutsättningar än vi själva. Att träffa, umgås med, och utbyta erfarenheter med gamla och nya kolleger.

Estetkongressen 2015 är förlagd till Bohusgården Hotell och Konferens, 20-22 mars. Även rumsbokning sker vid anmälan till kongressen. Detta innebär att alla deltagare bor på samma ställe, vilket ger stora möjligheter att mötas även utanför kongressprogrammet. När ni bokar ert deltagande i kongressen är det därför viktigt att i förväg har kommit överens om med vem ni ev vill dela rum, så att detta kan anges vid anmälan. Kongressavgift och boende faktureras också gemensamt, vänligen ange om fakturering ska ske 2014 eller 2015. I kongressen ingår som vanligt alla måltider från kongressens öppnande kl 13 fredag 20 mars, till kongressens slut före lunch söndag den 22 mars. Luncherna före och efter, alternativt ”Grab-and-go”, kan förbeställas. Det är också möjligt att boka en extra natt före kongressen, i denna ingår kvällsmat och frukost. Resorna får ni naturligtvis boka själva.

Via kongressens hemsida www.estetkongress.se finns fylligare information och presentationer av workshops, workshopledare, presentatörer och föreläsare, allmän information samt anmälningssida.

För Nationell Estetisk Kongress,

Sverker Zadig

Sverker Zadig

sverker.zadig@estetkongress.se

Rulla till toppen