Nationell Estetisk Kongress 2024, Malmö

Varmt välkomna till Nationell Estetisk Kongress 2024, som äger rum i Malmö, fredag till söndag, den 11–13 oktober.

Kongressen genomförs i samarbete med Malmö latinskola och Musikhögskolan i Malmö.

Höstens kongress kommer att ha fullt fokus på de förestående förändringar inför Gy2025 vad gäller ämnen och nivåer. Vi ägnar också utrymme åt det vi gör idag i nuvarande ämnes- och kurssystem.

Kongressen vänder sig till gymnasieskolans estetiska programs lärare och skolledare men också till den Anpassade gymnasieskolans estetlärare. Kongressen är också ett nätverk för de konstnärliga högskolornas, främst lärarutbildningar.

Förutom presentation och genomgång av Skolverkets undervisningsråd Andreas Bhatti av Gy2025 och föreläsning kring Möjligheternas pedagogik av Anna Houmann, professor vid Musikhögskolan i Malmö, erbjuds gemensamma arbetspass kring de kommande ämnena med sina olika nivåer, såväl Programgemensamma ämnen och nivåer som ämnen och nivåer som får erbjudas som programfördjupning. Dessutom ett helt smörgåsbord med parallella workshops, diskussions-seminarier kring undervisning och bedömning liksom diverse presentationer. En värdefull fortbildning och förkovran för alla inriktningar. Detta är ett rikt erbjudande om viktig och aktuell inspiration och möjlighet till ämnesfördjupning.

I kongressavgiften ingår alla fikastunder och måltider under kongressen. Vi behåller samma prisnivåer som senaste år. Deltagarpriset är lägre ju tidigare man anmäler sig och kongressen erbjuder även en ”mängdrabatt” – anmäl fem deltagare och få en sjätte plats fritt. Vi vill att skolorna ska kunna deltaga med så många estetlärare som möjligt, kanske hela arbetslag. Att delta många kan också vara bra ur aspekten att följa ett flertal olika presentationer/workshops. Nätverkandet, mötena med gamla och nya kolleger är väldigt värdefullt.

Till presentation och anmälan:

Nationell Estetisk Kongress 2024 i Malmö >

Vi använder nu eventverktyget Invajo, för hantering av kongressen och anmälan.  Denna webbplats www.estetkongress.se finns kvar för presentation av tidigare kongressprogram, remissvar och andra texter från NEK.

Mycket välkomna till Malmö

Sverker Zadig
Kongressansvarig


I samarbete med:

Rulla till toppen